LinkedIn-adverteren is duur. Zo maak je het (iets) goedkoper.

9 Euro voor een klik betalen is niet raar meer op LinkedIn. Draai daar nog maar eens ROI op...

Dit artikel geeft je wat tips om je CPC op LinkedIn omlaag te brengen.

7 Simple Ways to Lower Your LinkedIn Advertising Costs | Directive
It’s time to lower your LinkedIn advertising costs and get in front of the right leads at the right time. Follow these 7 tips and get started today!
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(