B2B influencer marketing: een handleiding

Influencer marketing is echt niet alleen voor modemerken. Het is een machtig wapen, ook in B2B-contentmarketing.

Deze blogpost op TopRank beschrijft in detail het nut, de noodzaak, de valkuilen en de best practices van het inzetten van influencers in B2B-marketing.

How to Win at B2B Influence With The Magic of Content Co-Creation
Today we live in an age of information overload where the speed of content discovery and the variety of options for media consumption across connected
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(