Content-first webdesign: je wilt nooit meer iets anders

Eerst content, dan design.

Wil je een nieuwe website? Dan bel je een webdesigner. Toch? Nee dus.

Veel te vaak moet ik als tekstschrijver teksten inkorten (of, erger nog, erbij fantaseren) om het ontwerp van een site mooi op te vullen.

'Kun je nog een paar woorden bedenken voor in dit grijze balkje.' Dat soort dingen.

Daar stoppen we dus mee, betoogt ook web designer Tony Headrick. Go, Tony.

I Can’t Quit Content First Design
About five or six years ago, I was introduced to a content first approach in web design by the amazing content strategist, Andy Welfle. I…
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(