De kracht van vragen stellen

Een framework dat goed is, omdat het doorzeurt waar je in een normaal gesprek zou ophouden.

De belangrijkste valkuil van marketing? Denken dat je het weet, terwijl je het niet weet. Dwing jezelf dus om vragen te blijven stellen, ook als je genoeg hebt van vragen stellen en aan het werk wilt...

Een tijdje terug ontdekte ik het StoryBrand-model. En het beviel me. Omdat het over verhalen gaat. Ik heb het tenslotte altijd over 'het verhaal' van een bedrijf. Mijn nieuwsbrief heet zelfs 'Het Grote Verhaal' - om jou (en mezelf) eraan te herinneren dat je voor goede content moet weten wat je 'Grote Verhaal' is.

Een paar weken nadat ik het boek las, vroeg een klant me om een LinkedIn-strategie op te stellen en daar voortaan maandelijks content voor te maken. 'Nou,' dacht ik bij mezelf. 'Dan moet ik wel verrekte goed weten wie jullie klant is en welk verhaal jullie willen vertellen.' Iedere maand 8 LinkedIn-posts maken lukt je nou eenmaal niet op basis van de Over Ons op de website. Dus haalde ik het boek van Donald Miller te voorschijn en nam mijn klant mee door het verhaal van hún klant.

Het bleek (grotendeels) een schot in de roos.

Een model dat de detailvragen stelt

De belangrijkste reden: het model stelt vragen. Vragen die wat dieper gaan dan de vragen die je (ik) normaal zou stellen. Hele specifieke vragen, die je alleen heel specifiek kunt beantwoorden.

En het canvas, dat makkelijk te gebruiken is in een online sessie, heeft een leeg vakje voor ieder antwoord. Dat dwingt je om die vragen ook te beantwoorden, waar het in een klassiek workshopmodel of interview makkelijk is om over details heen te stappen.

Dit maakte dat we snel een gedetailleerd beeld kregen van onze doelgroep en de pijnpunten die we konden benoemen in content. We ontdekten ook invalshoeken die we in de content van concurrenten nog niet gezien hadden.

Dus, dat is het leerpunt voor vandaag:

  • Stel vragen. Hele specifieke, gedetailleerde vragen. En als er geen antwoord komt, stel ze dan nog een keer - tot je een antwoord hebt waar je mee kunt werken.

'Grotendeels', want het model is vooral voor sales

Het 'grotendeels', een paar zinnen terug, gaat erover dat StoryBrand een model is dat vooral bedoeld is voor conversiegerichte teksten. Op social media gebruik je dus niet alle 'vakjes'.

Maar ook dat had een voordeel: in de tijd die we hadden gepland voor een LinkedIn-strategie, konden we ook een stuk van de rest van de content- en verkoopstrategie maken.

Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(