De contentkubus. Die geen kubus is. Maar hij werkt wel

Focus aanbrengen in je content? Het begint met research, prioriteiten en een schema. Dat soort van een kubus is. Zou kunnen zijn. Whatever.

Ik heb dus iets bedacht. Vorige week. Laat 's avonds.

Ik had het in mijn podcast met Marieke Post van Cisco (die sinds gisteravond online staat) over het omgaan met verschillende persona's uit verschillende branches waarbij je in je content eigenlijk steeds wilt inzoomen op een specifieke uitdaging.

16 versies van iedere whitepaper?

Marieke vertelde me dat ze op dit moment met 4 persona's werkt, maar dat Cisco die per bedrijfstak anders benadert. En iedere persona heeft weer andere uitdagingen, waar andere producten uit het portfolio bij passen...

Dit artikel is alleen voor abonnees

Abonneer je en krijg toegang tot alle abonnee-content.
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(