Contentmarketing-regels die vroeger golden, nu gelden en altijd zullen blijven gelden

De vaste, gouden regels van contentmarketing: van propositie, via promotie, naar service en ondersteuning.

Een heerlijk overzichtelijk lijstje van een blog dat ik nog niet kende. De lijst met tips begint, net als marketing zelf, met een product of propositie. Als je dat niet duidelijk hebt, krijg je niks voor elkaar. En het eindigt met... klantenservice.

Service als deel van je contentmarketing-strategie? Absoluut!

6 Evergreen Tips To Become Successful in Content Marketing - Einstein Marketer
Want digital success in the long term? Content marketing is the answer! Use these evergreen content marketing tips for a strategy that keeps on returning.
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(