10 redenen waarom customer journey mapping mislukt

Customer journey mapping is moeilijk.

Het in kaart brengen van de customer journey is een moeilijke klus. Het gaat dan ook vaak verkeerd. Dit artikel vat de meest voorkomende ongelukken goed samen.

Belangrijkste punt: customer journey mapping is een continu proces, geen project.

The Top 10 Reasons Customer Journey Mapping Fails | Heart of the CustomerHeart of the Customer
Customer Journey Mapping Consultants
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(