Branding-campagnes kun je niet meten, toch? Wel dus.

Ok, Avisash Kaushik is van Occam's Razor is redelijk briljant. Dit stuk over het meten van branding-campagnes heb ik al twee keer gelezen omdat ik ervan geniet hoe creatief deze man metrics (en de technische meetoplossingen die erbij horen) verbindt aan businessdoelen.

Kaushik ergert zich aan het hapsnap-meten van veel brandingcampagnes:

There is a very tenuous connection between these campaigns and outcomes, they are for the most part faith based initiatives. If supported by "data" then it tends to be of the most fragile kind (usually the the fact that the CEO saw it during the Super Bowl and felt happy suffices as actionable data).

Iedere campagne heeft een doel en waar een doel is, is een metric:

Every campaign, and in turn website has a purpose. All you need to do is figure out what the purpose of your campaign is, no matter how outlandish (or childish) your goal.

Brand Measurement: Analytics & Metrics for Branding Campaigns
Measuring success of brand advertisements and marketing campaigns is one of the toughest challenges we face. This article outlines seven specific strategies you can use apply to your online campaigns.
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(