Is E-A-T een ranking factor in SEO?

E-A-T: nog steeds een (ook door mij) slecht begrepen onderwerp. Maar het klinkt belangrijk, want het gaat over Expertise, Authority en Trust... Nogal belangrijke zaken in contentmarketing.

In deze video (met transcriptie, want je bent een SEO-toko of je bent het niet) zoekt Moz uit of je Google EAT-score ook echt invloed heeft op je zoekmachine-rankings.

Spoiler: eigenlijk is E-A-T nog veel te vaag om er een 'factor' van te maken, maar je kunt het concreet invullen als je de drive en de SEO-kennis hebt.

Is Google E-A-T Actually a Ranking Factor? - Whiteboard Friday
Showing expertise, authority, and trustworthiness in your site content is important to ranking well. But why is that, exactly? Cyrus Shepard explores whether E-A-T is a true ranking factor, making your E-A-T goals SMART, and how to communicate it all to curious stakeholders.
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(