3 ChatGPT-prompts waar je wél iets aan hebt.

Kappen nou met dat 'schrijf een blogpost over...'

Als je mijn LinkedIn volgt, weet je wat ik vind van de teksten die ChatGPT produceert. Dat betekent niet dat ik 'tegen AI ben' of 'ontwikkelingen wil tegenhouden', zoals sommigen beweerden, of dat ik niet zie dat de ontwikkeling van geavanceerde tekstmodellen zoals GPT een grote impact gaan hebben op het werk van schrijvers en alle andere kenniswerkers.

Het betekent alleen dat je het algoritme, in ieder geval voorlopig, slimmere dingen moet voeren dan 'Schrijf een blogpost over B2B contentmarketing'.

Ik deel 3 prompts met je die wél werken.

Maar voordat ik begin, een boodschap van de leukste B2B-content-podcast van Nederland: de B2B Content Podcast. En de boodschap is: jaaaaa, er staat er eindelijk weer eentje live!!!

B2B Content Podcast: AI-content (en meer)
Hoe gebruik je AI binnen marketing? Hoe haal je met content talent binnen? En WTF is ‘demand gen’ nou eigenlijk?

Meer input voor betere output

Ik begon pas succesjes te zien met ChatGPT toen ik prompts ging invoeren die langer waren dan de output die ik wilde hebben.

Dat lees je goed: ik voer een AI die bedoeld is om tekst te genereren meer tekst dan ik wil hebben. Door bijvoorbeeld heel duidelijk aan te geven wat de structuur van de gegenereerde tekst moet zijn en door veel inhoudelijke informatie mee te leveren, zodat de AI niet zelf op zoek hoeft. Want dat loopt vaak verkeerd af.

Plagiaat?

Want hoe specialistischer je onderwerp is (en ik schrijf, zoals je weet, over behoorlijk specialistische onderwerpen), hoe minder bronnen ChatGPT tot hun (de bot geeft zelf aan geen gender te hebben, dus vandaar de neutrale voornaamwoorden) beschikking heeft. Het kan zelfs voorkomen dat er maar één bron is. ChatGPT neemt die dan, zonder bronvermelding en zonder ethische scrupules, letterlijk over. Gebruik je die resultaten, dan ben je zonder het te weten andermans auteursrecht aan het schenden. Oeps.

De efficiency trap

Een nog belangrijker probleem is de efficiency trap. Algoritmes zijn in essentie simpele dingen. Wat ik daarmee bedoel is: als jij 'een blogpost' zegt, heb je daar een bepaald beeld bij. Je bedoelt, als je in B2B contentmarketing zit, een gedegen, doordacht, inhoudelijk stuk van minimaal 800 woorden waar visie en vakkennis in zitten.

Een algoritme hanteert een totaal andere definitie, namelijk: 'Iets wat statistisch gezien lijkt op de teksten die staan op de vijfhonderdtachtigmiljoen blogs waar het internet mee vol staat'. Vervolgens kiest het daar de meest efficiënte weg naartoe. Dus eindig je met 400 woorden vol gemeenplaatsen en open deuren.

Maak het ChatGPT dus moeilijk. Stel eisen. Specificeer. Het voordeel van de chat-interface is dat je ook achteraf nog kunt specificeren.

'Maak het korter.'
'Herschrijf het in een informele stijl.'

Etc.

Mansplaining-as-a-Service

En soms leutert de AI gewoon maar wat. Onthoud: het enige doel van het algoritme is voldoen aan jouw vraag. Dus het afleveren van 'een blogpost over Onderwerp X'. Zonder enige garantie dat wat erin staat ook ergens op slaat. Want details als 'feiten', 'waarheid', 'eerlijkheid' en 'logica', daar is GPT niet voor gebouwd. Heeft het algoritme dus te weinig data, dan vult het de lege ruimte met onzin die eruitziet als zinnige taal. Zonder daarbij aan te geven dat het geen idee heeft waar het over gaat. In AI-jargon heet dit 'hallucineren'.

Dit onterechte, maar complete gebrek aan zelfkritiek heeft ChatGPT al de bijnaam 'Mansplaining-as-a-Service' opgeleverd. Val niet in deze valkuil en check alle output.

De 5 regels voor succes met ChatGPT

Houd je bij ChatGPT dus aan de volgende regels:

 • Geef veel input, liefst meer woorden dan je terug verwacht
 • Wees extreem specifiek over de output die je wilt
 • Specificeer altijd je tone of voice
 • Check alle output op juistheid
 • Redigeer daarna alsnog woord voor woord

Deze regels betekenen dat de tijdswinst van AI vooralsnog niet exponentieel is, maar meer in de ordegrootte van 30-50%. Gok ik.

Is dat een reden om er niet serieus naar te kijken? Nee.

Mag je meewarig glimlachen als Influencer X nogmaals Met Veel Hoofdletters het Einde van het Schrijversvak aankondigt?

Dacht het wel.

3 prompts om te testen

Geef maar toe, je hebt meteen naar beneden gescrolld om de prompts te vinden. Hier zijn ze, for your copy-pasting pleasure:

LinkedIn-post uit random stuk tekst

Dit is mijn favoriet:

Herschrijf deze tekst als LinkedIn-post: '{TEKST}'. De post moet bestaan uit een beginzin van 7 woorden of korter die de aandacht trekt, een tekst van ongeveer 70 woorden en een vraag aan de lezer. Gebruik een informele, licht brutale stijl.

De tweede paragraaf van dit artikel gaf dit als resultaat:

"Vergeet het 'content-hamsterwiel': begint de echte marketing pas na publicatie?

In onze zoektocht om steeds meer content te produceren, lijken we het belang van contentbeheer uit het oog te verliezen. Dagelijks hebben contentmanagers te maken met zoveel creatieve taken, dat er amper tijd overblijft voor het daadwerkelijk beheren van de content.

Maar hoe ga jij om met de uitdagingen van contentbeheer? Laat het ons weten in de comments."

Verre van perfect, maar het is een lekker beginnetje toch?

Uitbreiden tot korte blog

Durf je iets meer te leunen op de generatieve talenten van ChatGPT, dan kun je deze gebruiken:

Breid deze tekst uit tot een korte blogpost: '{TEKST}'. Gebruik een stijl die {BESCHRIJF JE STIJL}

Kijk bijvoorbeeld eens naar wat dat opleverde toen ik er een recente LinkedIn-post in gooide en vroeg om een stijl die 'zelfverzekerd, informeel en een tikje brutaal' was (ik moest 1 keer 'meer' tegen de bot zeggen om de tekst compleet te krijgen - dit wordt op zeker moment tweede natuur):

"Je mensen zijn je merk. En dat was al waar in 2018, maar in 2023 is het nog steeds het geval. En misschien nog wel waardevoller dan ooit. Als je bedenkt hoe we steeds meer op LinkedIn onze netwerken opbouwen en onze persoonlijke merken ontwikkelen, is het nog belangrijker geworden om te realiseren dat de mensen achter je bedrijf de sleutel zijn tot een sterk en betrouwbaar merk.

Mensen willen namelijk een band opbouwen met iemand die consequent zinnige dingen zegt over het onderwerp dat hen interesseert. Een band met een persoon is namelijk veel sterker dan een band met een bedrijf. Dus zorg dat bij alle content duidelijk is wie de maker is. Laat je makers de ruimte om hun eigen toon en thema te vinden en om een eegen publiek op te bouwen. Het is natuurlijk altijd een risico dat iemand besluit bij de concurrent te gaan werken en daarbij een deel van zijn publiek meeneemt, maar dat weegt niet op tegen de voordelen.

Je experts moeten zichtbaar zijn. Laat zien wie de inhoudelijke experts zijn binnen je bedrijf. Geef ze de kans om zich te profileren als experts op hun gebied en laat hen interacteren met je publiek. Dit versterkt niet alleen het merk, maar het geeft ook vertrouwen en credibiliteit aan je producten of diensten.

Kortom, mensen zijn je merk en daar moet je goed mee omgaan. Zorg dat de mensen achter je bedrijf de aandacht krijgen die ze verdienen en geef ze de kans om een sterk en betrouwbaar merk te creëren. Het zal zich uiteindelijk uitbetalen in groei en succes voor je bedrijf."

En ja, ik moet in die prompt nog toevoegen dat ik tussenkopjes wil. Zo blijft er altijd wat te te tweaken.

Inhoudsopgave

Soms heb je gewoon een beetje houvast nodig om op gang te komen. Dan is het genereren van een inhoudsopgave een lifesaver.

Template:

Schrijf een inhoudsopgave voor een blog over {ONDERWERP}, dat de nadruk legt op {SUBONDERWERP 1} en {SUBONDERWERP 2}

Een voorbeeld:

Schrijf een inhoudsopgave voor een blog over contentmarketingstrategie voor b2b-bedrijven, dat de nadruk legt op het belang van experimenteren en het inrichten van goede processen

Dit is wat ik kreeg:

 1. Inleiding
 2. Uitleg over de nadruk op experimenteren in B2B contentmarketing
 3. Waarom goede processen belangrijk zijn
 4. Experimenteren in B2B contentmarketing
 5. Waarom experimenteren noodzakelijk is
 6. Hoe te beginnen met experimenteren
 7. Voorbeelden van succesvolle experimenten
 8. Het opzetten van een goed contentmarketing proces
 9. Stappen voor het opzetten van een proces
 10. Belangrijke overwegingen bij het inrichten van een proces
 11. Hoe te meten of het proces werkt
 12. Conclusie
 13. Samenvatting van de belangrijkste punten
 14. Afsluitende gedachten over experimenteren en procesoptimalisatie in B2B contentmarketing.

Je hebt dan dus nog lang geen artikel, maar het witte vel, met die angstaanjagend knipperende cursor, is wel verdwenen en je kunt beginnen met tikken.

Nu nog handgeschreven...

Dit artikel is nog steeds helemaal handgeschreven. Zodra ik AI ga gebruiken om mijn content te maken, laat ik het je weten. Niet omdat ik me er schuldig over voel of omdat het 'valsspelen' is of zo, maar omdat dat voor jou interessant is. En omdat ik geloof in learning in public en kennisdeling.

Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(