Ontwerpen voor conversies: leid de gebruiker... Naar wat de gebruiker wil doen

Converteren is mensen helpen.

**Als mensen naar je site komen, hebben ze daar meestal een goede reden voor. Het is jouw taak om je site zo te maken, dat je zo min mogelijk in de weg loopt tussen je bezoeker en die goede reden.
**
Het lijkt een paradox, maar juist om die reden moet je je gebruiker af en toe een duwtje in de goede richting geven. 'Design for conversion', noemt Brandon Gregory dat in dit artikel op A List Apart (hands down het beste blog ter wereld over web design). Enjoy.

Designing for Conversions
Quantifying the success of creative work may not be easy for designers and developers, but for many clients, it’s a necessity. Through tools like A/B testing and conversion rates, formerly ne…
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(