De 'story funnel matrix'. Een stomme naam voor een handig contentmodel

Geen revolutionair nieuwe kijk op de funnel, maar een interessant nieuw perspectief.

Marketingfunnel. Customer journey. Content. Bla, bla... Iedereen kent de marketingfunnel, iedereen is enorm druk om hem met content te vullen en iedereen weet ook dat die hele funnel niet echt bestaat.

Toch weten we, ergens diep van binnen, dat het funnelmodel ons helpt bij het denken over content. Anders zouden we het niet keer op keer op whiteboards, flipovers en powerpoints tekenen. De vraag is: hoe dan?

Nou, zo bijvoorbeeld:

Op Contently deelt Joe Lazauskas een stuk uit zijn boek The Storytelling Edge. Hij beschrijft de 'story funnel matrix', een marketingfunnel die is opgesplitst in drie contentsoorten: timely, seasonal en evergreen. Dat helpt je om keuzes te maken bij het online zetten van content. Want je deelt ieder stuk content in naar welke functie het heeft voor welk deel van je doelgroep.

En ja, het is een stomme naam voor een model.

Geen revolutie misschien, maar wel weer een van die kleine dingetjes die je kan helpen bij het nadenken over het hoe en wat van contentmarketing.

Lees dit dus:

The Story Funnel-Matrix: Create Better Content With This Simple Diagram
Constraints can unleash our creativity. If you follow this storytelling matrix, you’ll tell your best stories at the right time.
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(