Nu dan toch echt aan de slag met Schema Markup? Dit is de complete gids

Het is tijd om Google te gaan vertellen wat wat is op je site. Implementeer dus nu Schema Markup.

Bij mij blijft het ook maar onderaan de todo-lijst hangen, maar toch is het belangrijk: Schema-markup gebruiken om Google te vertellen wat wat is op je site.

Deze zeer complete gids gaat diep in op het wat, waarom en hoe van Schema.

Wees niet zoals ik, maar doe er iets mee!

Schema Markup for SEO - The Complete Guide
If you want to become a good SEO, you need to have a holistic view on all SEO related topics and there are some technical elements that you must understand, even if they’re not quite easy to digest. One of these topics is schema markup. Â Schema markup and structured data had a role in SEO for year…
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(