‘Content marketing’ of ‘contentmarketing’?

Veel van wat je over contentmarketing leest is in het Engels en in het Engels worden bijna alle samengestelde woorden met een spatie gespeld. Echter, in het Nederlands is de regel ‘één ding is één woord’. ‘Contentmarketing’ dus.