[Case] Corporate storytelling met maatschappelijke boodschap bij Aon

...

Aon Sends Message of Equal Pay for Women with Golf Sponsorship Campaign

Een verhaal vinden dat je als merk kunt vertellen is niet altijd makkelijk. Verzekeraar Aon slaagde erin om een jaar lang het gesprek te voeren over ondernemerschap en het recht op gelijke beloning voor vrouwen. Een heel specifieke doelgroep (ondernemers) kreeg een relevant verhaal te zien en te horen via allerlei kanalen, waaronder sportsponsoring. De link naar sales en product was daarbij ondergeschikt.

Een mooi voorbeeld, dus.

Aon Sends Message of Equal Pay for Women with Golf Sponsorship Campaign...

Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(