Is Twitter een nuttig marketingkanaal?

...

socialnomics.net Is Twitter een nuttig marketingkanaal? De meningen daarover verschillen nogal. Hier een rapport met nieuwe data die laat zien dat Twitter zich ontwikkelt en als contentkanaal zeker niet vergeten mag worden. Wel even oppassen: het is Amerikaanse data, dus niet één op één toepasbaar op de Nederlandse situatie.

All About Twitter for Marketing in 2018 | Socialnomics...

Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(