Waarom persona's mislukken

...

nngroup.comPersona's... Hebben jullie ze al gemaakt? En? Gebruikt iemand ze, of hangen ze te vergelen in de koffiehoek? Goede persona's maken is moeilijk. En zorgen dat ze ook worden gebruikt is nog moeilijker. Kim Flaherty, UX consultant bij Norman Nielsen, analyseert waarom het zo vaak misgaat.

Why Personas Fail...

Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(