#Videomarketing: de emotionele engagement die goede doelen nodig hebben

...

socialfresh.com

Het Wounded Warrior Project biedt Amerikaanse militairen die gewond zijn geraakt een podium om hun verhaal te vertellen en hun behandelaars te bedanken. Op zoek naar donaties ontdekte de organisatie de kracht van video. Waar tekst heel geschikt is om kennis over te dragen en het verstand aan te spreken, is video veel beter in het overbrengen van emoties. Met de bijbehorende engagement en een toename in donaties.

Turning statistics into stories: the key to nonprofit marketing...

Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(