Wat is je mailing list waard? Een rekenmethode

ROI meten en content. Niet echt een gelukkig huwelijk. Maar er zijn manieren...

Als contentmarketeer sta je onder druk om ROI te laten zien. De (grotendeels mythologische) meetbaarheid van online marketing draagt daaraan bij. Maar hoe toon je aan wat de waarde is van - noem eens wat - je maillijst?

Veel van de waarde van contentmarketing zit, net als bij reclame, in lange termijn-effecten en 'zachte' marketingwaarden zoals naamsbekendheid en onmerkbare invloed op de conversie. Het is heel moeilijk om die op een betrouwbare manier te koppelen aan je bottom line.

Het is, trouwens, ook de vraag of je dat wel moet willen.

Maar af en toe waagt een dappere marketeer een poging. En als die iemand Robert Rose van Content Marketing Institute is, ben ik geneigd om even de tijd te nemen om het stuk te lezen.

Met zijn Audience Valuation Engine heeft Rose een model gebouwd dat een financiële waarde toekent aan je e-mailbestand. Op die manier kun je bepalen of je investeringen in content voldoende rendement laten zien.

Laat me maar weten wat je ervan vindt.

The Value of Brand Audiences in A Post-Digital World
If audiences are a business asset, how do you value them? This new model can help you calculate the value per subscriber – Content Marketing Institute
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(