HOWTO: concurrentie-analyse voor SEO

...

moz.com

Contentcreatie ligt aan de basis van je SEO-strategie. Maar teveel contentmarketeers hanteren de filosofie 'als je content goed is, dan komen de backlinks vanzelf'. Dat is gewoon niet waar. Om echt succesvol te zijn met SEO moet je actief op zoek naar backlinks. Een van de vruchtbaarste tactieken daarbij is een analyse van de concurrentie.

John Reinesch van MOZ laat je in deze how-to zien hoe je dat doet en hoe je de resultaten vervolgens verwerkt in je marketingstrategie. Essential reading voor iedereen die klanten uit Google wil halen.

How to Do a Competitor Analysis for SEO (Free Template!)...

Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(