Customer journey in kaart brengen. Hoe doe je dat eigenlijk?

...

nicooud.com

Voordat je doelen kunt gaan halen met online marketing, moet je eerst de customer journey goed in beeld hebben. Ik heb het vorige week nog staan verkondigen voor een groep tweedejaars communicatiestudenten. En het is ook waar. Maar de volgende, onvermijdelijke vraag is: hoe dan?

Nico Oud geeft in dit artikel een mooie samenvatting van het proces. Vooral omdat hij ook de empathy map en het koppelen van de customer journey aan je sales funnel aanstipt.

Breng de customer journey in kaart - Nico Oud...

Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(