De cursussificatie van agile, lean en design thinking

...

medium.comAgile, lean en design thinking zijn hot. Ook in contentmarketing ontkom je er niet aan. En terecht. Om waarde te kunnen scheppen in een digitale economie moeten alle bedrijfsprocessen op de schop. De meeste ondernemingen snappen dat inmiddels en er wordt grif geïnvesteerd in opleiding en advies. De cursussificatie is dus in volle gang: bedrijven sturen hun mensen op cursus (waarbij vaak iedereen iets anders leert, zoals Jeff Gothelf in het gelinkte stuk terecht constateert), maar het echt internaliseren van de basisprincipes gebeurt niet, niet snel genoeg of niet volledig. En dan krijg je verwarring.

In aanvulling op dit artikel: ik zie zelf ook vaak dat Scrum en Agile met elkaar verward worden. Scrum is een makkelijk setje regels en over de interpretatie en implementatie daarvan kun je heerlijk soebatten. Agile, daarentegen, is een manier van denken die heel weinig ruimte laat voor vermenging met andere manieren van werken. Resultaat: we kunnen dagen tutten over wanneer we welke meeting plannen en wie we ervoor uitnodigen en we vergeten ons bezig te houden met het afbreken van rigide structuren die ons hinderen bij het voldoen aan de verwachtingen van de klant.

Want daar was het dus om begonnen. Het gaat niet om cursussen en certificaten, het gaat erom dat we de walk walken en onze organisaties zo ombouwen dat ze met de markt kunnen meebewegen. Anders worden we volgend jaar namelijk gewoon weggeconcurreerd door drie jongens in een garage.

Enfin, lees dit fijne stukje hierover: Agile vs Lean vs Design Thinking, Jeff Gothelf op Medium...

Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(