Moet je content lang zijn, of juist kort???

Korte blogs, lange blogs... Maakt het eigenlijk wat uit?

Eindeloos kunnen contentmarketeers erover discussiëren: moet je nou lange of korte content schrijven? Lang is goed voor Google, maar wordt niet gelezen. Kort is goed 'snackable', maar straalt geen autoriteit uit. _Which is it, already?

Copyhackers zocht het uit. Met data. Zoals dat hoort.

The data’s in! Should you write short posts or long ones?
Most people wanna write short content because it’s, well, easier. But you’re supposed to feel all guilty for taking the easy way out. So, what’s the deal?--is long content really better than short? Read this post to see the data.
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(