Hoe maak je nou eigenlijk een contentkalender?

Tips, tools en templates voor goed contentmanagement.

Een vraag die ik heel veel krijg: hoe maak je nou eigenlijk een contentkalender? Jodi Harris van Content Marketing Institute geeft uitgebreid antwoord op deze vraag.

Editorial Calendar Tips, Tools, and Templates
Even the most stalwart of tools in the content marketer’s arsenal – the editorial calendar – has transformed itself over the years. To help you stay in step with the progress, here’s a set of tips, tools, templates, and takeaways.
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(