Contentmarketing en SEO: hoe breng je ze samen?

Vier punten om op te letten als je SEO en content wilt laten samenwerken.

Contentmarketing is steeds meer een standaardonderdeel van SEO-strategie. Het lijkt er in sommige sectoren zelfs op dat het consequent publiceren van goede content de enige overgebleven SEO-strategie is.

Maar zo eenvoudig ligt het niet helemaal. Vier punten om op te letten van Mickey David:

1. Make Keywords Count But Don’t Actually Count Them
2. Trust the Robots
3. The Search Engine Wars Are Over
4. A Picture is Worth a Thousand Clicks
How to Unite Your Content Marketing and SEO Strategies - Content Creation Advice
Content Marketing - The secret to success in content marketing is to produce engaging content. That particular piece of advice has been offered by just about every expert in
Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(